Projekty

Projekt „Wirtualny Uniwersytet Trzeciego Wieku”

20.10.2015

  SEMINARIUM KOŃCZĄCE PROJEKT W spotkaniu w Warszawie wzięło udział 105 osób z wszystkich 5 klas. W czasie części plenarnej spotkania podsumowano realizację projektu, opowiedziano o poszczególnych etapach oraz rezultatach które udało się osiągnąć. Reprezentanci poszczególnych klas przygotowali wystąpienia (niektórzy w formie multimedialnej) na temat zrealizowanych bonów, a także opowiadali o tym co najbardziej zapamiętają. […]

szczegóły »

Projekt „Jeszcze raz dodać życia do lat – III edycja”

17.04.2015

Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie zaprasza od dnia 1.05.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. KOBIETY ORAZ MĘŻCZYZN W WIEKU 50 + nieaktywnych zawodowo do udziału w projekcie „JESZCZE RAZ DODAĆ ŻYCIA DO LAT- III edycja ! CEL GŁÓWNY PROJEKTU: podniesienie poziomu partycypacji społeczno-zawodowej wśród 100 kobiet i 25 mężczyzn powyżej 50 roku życia, nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących Gminę Celestynów w ramach realizowanych form aktywizacji i reintegracji społeczne. W RAMACH PROJEKTU ZOSTANĄ ZORGANIZOWANE: - 4 wyjazdy do kin i teatrów - 2 lokalne wycieczki krajoznawcze po - 2 spotkania integracyjne - 12 godzin zajęć gimnastyki z elementami relaksacyjnymi. Warunek udziału w projekcie: wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego dostępnego w biurze Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie. Na podstawie zgłoszeń komisja powołana przez Organizatora dokona wyboru uczestników projektu (zgodnie z obowiązującymi w projekcie kryteriami). UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY! Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

szczegóły »

Projekt „Letnia Akademia Dziecka w Celestynowie”

17.04.2015

Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie w okresie od 1.06.2011 r. do 30.09.2011 r. realizuje projekt pt.: „Letnia Akademia Dziecka w Celestynowie! Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci z wiejskiej Gminy Celestynów”. Cel projektu: podniesienie aktywności chłopców i dziewczynek w wieku 6-10 lat przez uczestnictwo w działaniach kulturalno-edukacyjnych w okresie letniej przerwy wakacyjnej. Do udziału w projekcie Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie szczególnie zachęca chłopców. W ramach realizacji projektu przewidziano: - naukę języka angielskiego, - zajęcia sportowe, - wyjazdy do centrum rozrywki/edukacyjnych, - wyjazdy na basen, - wyjazdy do kina, teatru, muzeum, - weekendowe wycieczki. Udział w zajęciach jest bezpłatny! WARUNKIEM UCZESTNICTWA JEST WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO KTÓRY ZOSTANIE ZATWIERDZONY W TOKU REKRUTACJI. Wypełnione formularze należy dostarczyć do siedziby GOK do dnia 22.06.2011 r. Formularze zgłoszeniowe oraz dodatkowe informacje dostępne są: w siedzibie GOK, na stronie internetowej GOK www.gok.itsmedia.pl, pod nr 22 789 71 02 od pn. do pt. w godz. 10.00-18.00. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

szczegóły »

Projekt „Jeszcze raz dodać życia do lat”

16.04.2015

GMINNY OŚRODEK KULTURY W CELESTYNOWIE informuje, że w okresie 1 marca 2011 r. - 31 grudnia 2011 r. realizuje Projekt „JESZCZE RAZ DODAĆ ŻYCIA DO LAT ! AKTYWNE PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU SENIOREK I SENIORÓW W GMINIE CELESTYNÓW” CEL GŁÓWNY PROJEKTU kompleksowa aktywizacja i reintegracja społeczna 130 kobiet i 30 mężczyzn powyżej 50. roku życia zamieszkujących wiejską Gminę Celestynów oraz zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu. W RAMACH PROJEKTU ZOSTANĄ ZORGANIZOWANE LICZNE FORMY AKTYWNOŚCI KULTURALNEJ: - 4 wyjazdy do kin i teatrów w Warszawie lub/i Otwocku, - 2 lokalne wycieczki krajoznawcze po okolicy z udziałem kwalifikowanego przewodnika turystycznego - 2 spotkania integracyjne z twórcami kultury: pisarzami, aktorami, artystami - 5 występów amatorskich zespołów muzycznych, artystycznych lub kabaretowych- powołanie sekcji wędkarskiej Klubu Dżentelmena, - kurs technik malarskich przeprowadzony przez zawodowego artystę, - cykl spotkań z ekspertami ds. żywienia, rehabilitacji, gimnastyki, sportu- kurs nordic-walking - podniesienie sprawności fizycznej. Warunek udziału w projekcie: wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego dostępnego w biurze Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie i dostarczenie do 31.03.2011 r. do GOK. Na podstawie zgłoszeń Komisja powołana przez Organizatora dokona wyboru uczestników projektu (zgodnie z obowiązującymi w projekcie kryteriami oraz Regulaminem udziału w Projekcie). UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY! Bliższych informacji udziela: Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie 05-430 Celestynów ul. Regucka 1 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00 tel. 22 789 71 02 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

szczegóły »

Projekt „Celestynowska Akademia Tańca!”

27.02.2015

Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie informuje, że w terminie: od 1 lutego 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. realizowany będzie projekt pt. „Celestynowska Akademia Tańca! Innowacyjny program aktywnego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży w Gminie Celestynów” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Celestynowska Akademia Tańca! Innowacyjny program aktywnego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży w Gminie Celestynów”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności 40 dzieci (chłopców, dziewczynek) w wieku 6-16 lat z gminy wiejskiej Celestynów poprzez ich uczestnictwo w aktywnych formach integracji społecznej przez taniec w miesiącach: marzec, kwiecień, maj 2011 r. W ramach projektu zostaną zorganizowane dwie grupy taneczne: TANIEC NOWOCZESNY MIEJSCE ZAJĘĆ: Celestynów GRUPA: 20 osób w wieku 10-16 lat CZAS ZAJĘĆ: 2 razy w tygodniu po 2 godziny HIP - HOP MIEJSCE ZAJĘĆ: Stara Wieś GRUPA: 20 osób w wieku 6-10 lat CZAS ZAJĘĆ:2 razy w tygodniu po 2 godziny - spotkania z ekspertami od choreografii, scenografii, sędziowania itp. - uroczysta Gala WARUNKI UDZIAŁU W PRPOJEKCIE: Wypełnienie przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci i młodzieży (z terenu gminy Celestynów) Formularza Zgłoszeniowego i złożenie go w siedzibie biura GOK do dnia 21 lutego 2011 r. Udział w projekcie jest bezpłatny.

szczegóły »

Projekt „Dodać życia do lat!”

27.02.2015

Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie ul. Regucka 1 z dniem 15 marca 2010 roku rozpoczął realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Dodać życia do lat! Aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorek i seniorów w Gminie Celestynów”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest kompleksowa aktywizacji i reintegracja […]

szczegóły »