Świetlice

Świetlice wiejskie w Gminie Celestynów: Dyzin, Glina, Jatne, Pogorzel, Ponurzyca

27.07.2020

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie jest Administratorem następujących świetlic wiejskich: Świetlica w Dyzinie, adres: Dyzin 40, 05-430 Celestynów, Klub Mieszkańca w Glinie, adres: Glina, ul. Wilcza 10, 05-430 Celestynów, Świetlica w Jatnem, adres: Jatne 45A, 05-430 Celestynów, wraz z przylegającym terenem i placem zabaw, Świetlica w Pogorzeli, adres: Pogorzel, ul. Leśna 2, 05-430 […]

szczegóły »