O nas

Historia instytucji kultury…

- dnia 20.07.1977 r. na podstawie Uchwały Gminnej Rady Narodowej w Celestynowie został utworzony Gminny Ośrodek Propagandy i Kultury

- dnia 22.05.1985 r. na podstawie Uchwały Gminnej Rady Narodowej w Celestynowie zmienia się nazwę z Gminny Ośrodek Propagandy i Kultury na Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie

- dnia 26.03.1999 r. na podstawie Uchwały Rady Gminy Celestynów zmienia się nazwę z Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie na Gminny Ośrodek  Kultury, Sportu i Turystyki

- dnia 27.09.2000 r. na podstawie Uchwały Rady Gminy Celestynów zmienia się nazwę z Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki na Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie

- dnia 27.10.2016 r. na podstawie Uchwały Rady Gminy Celestynów zmienia się nazwę z Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie na Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Teraźniejszość…

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu (GOKiS) jest samorządową instytucją kultury Gminy Celestynów, posiadającą osobowość prawną. Działa na podstawie statutu i prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury, sportu i rekreacji. W strukturę GOKiS wchodzi Biblioteka Publiczna w Celestynowie oraz Filia w Regucie.

GOKiS administruje następującymi obiektami: Gminną Salą Gimnastyczną w Celestynowie oraz boiskiem sportowym „Orlik” w Celestynowie.

Do zadań GOKiS należy w szczególności:

1. Rozpoznawanie, pobudzanie i zaspokajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych i sportowych mieszkańców gminy.

2. Prowadzenie edukacji artystycznej, kulturalnej, oświatowej, sportowej i wychowanie przez sztukę.

3. Tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, sportowego i folkloru.

4. Kształtowanie nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze.

5. Wspieranie inicjatyw lokalnych, kulturalnych i sportowych.

6. Popularyzacja książki i czytelnictwa.

7. Badanie, zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych mieszkańców gminy.

8. Współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz kultury, sztuki, edukacji, sportu i rekreacji w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.

rollup GOKiS

DSC04414