O nas

Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie działa od 20 lipca 1977 roku.
Placówka prowadzi działalność w oparciu o roczny plan pracy, w którym uwzględniane są różnorodne działania mające za zadanie dotarcie możliwie do najszerszego grona odbiorców. Ośrodek animuje i promuje kulturę, a przede wszystkim stwarza warunki dla jej rozwoju w Gminie Celestynów. Działalność merytoryczna GOK jest bardzo różnorodna, przede wszystkim ukierunkowana jest na edukację kulturalną dzieci
i młodzieży.
Gminny Ośrodek Kultury posiada ciekawą i bogatą ofertę imprez realizowanych
z myślą o mieszkańcach gminy. Na stałe do kalendarza wpisały się: Dzień Dziecka, Jagodobranie, Dzień Celestynowa, Akcja Lato, Akcja Zima, Spotkania Klubu Dojrzałego Człowieka, Dożynki. Cyklicznie odbywają się od wielu lat konkursy recytatorskie „Warszawska Syrenka”oraz plastyczne związane z tradycjami wielkanocnymi
i bożonarodzeniowymi.
Przy organizacji przedsięwzięć kulturalnych GOK współpracuje ze szkołami, instytucjami, sołectwami z terenu gminy.

DSC04414