Świetlice

Zajęcia świetlicowe

21.02.2022

Zajęcia świetlicowe

  Załącznik nr 1 – Oświadczenie rodzica 2022 REGULAMIN ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

szczegóły »

Administrowanie świetlicami

27.07.2020

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie jest Administratorem następujących świetlic wiejskich: Świetlica w Dyzinie, adres: Dyzin 40, 05-430 Celestynów, Klub Mieszkańca w Glinie, adres: Glina, ul. Wilcza 10, 05-430 Celestynów, Świetlica w Jatnem, adres: Jatne, ul. Jana Wilanda 53, 05-430 Celestynów, wraz z przylegającym terenem i placem zabaw, Świetlica w Pogorzeli, adres: Pogorzel, ul. […]

szczegóły »