Siatkówka dla dziewcząt

Data wydarzenia: 21.09.2023

Zajęcia dla Termin Miejsce Instruktor Cena
Dzieci Czwartki Hala Sportowa w Celestynowie Piotr Antosiewicz 30 zł/msc
Termin pierwszych zajęć: 21.09.2023

godz. 17.30-19.00 klasy VI-VIII

 

Program zajęć:

Nauka i doskonalenie gry w piłkę siatkową. Zabawy i ćwiczenia oswajające z piłką. Doskonalenie sprawności ruchowej siatkarza. Opanowanie prawidłowej postawy siatkarskiej oraz sposobów poruszania się po boisku. Opanowanie poszczególnych technik odbicia piłki (odbicia górne i dolne). Opanowanie poszczególnych technik ataku (atak ze skrzydeł, atak z krótkiej, atak z szóstej strefy boiska. Opanowanie techniki gry w przyjęciu zagrywki. Opanowanie techniki zastawienia. Opanowanie poszczególnych technik zagrywki (zagrywka tenisowa w wybrane strefy boiska). Opanowanie taktyki gry zaproponowanej przez trenera. Umiejętność interpretacji przepisów gry.

Cele ogólne :

– rozwój sprawności ruchowej z uwzględnieniem cech motorycznych: szybkości, zwinności, siły, wytrzymałości.

– Podnoszenie sprawności fizycznej

– Rozwijanie sportowych zainteresowań

-Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości

– Wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego

-Kształtowanie charakteru i nawyków etycznego postępowania-postawa ,,fair-play”.

-Przygotowanie organizmu do wysiłku przez ćwiczenia ogólnorozwojowe.

– Aktywne spędzanie czasu wolnego

– Upowszechnianie uprawiania gier

-Zapoznanie z podstawowymi zasadami siatkówki

-Motywowanie do dbałości o zdrowie własne i innych

– Nauka podstawowych przepisów gry oraz sygnalizację sędziowską

Cele szczegółowe :

  1. Nauka i doskonalenie gry w piłkę siatkową:

– Zabawy i ćwiczenia oswajające z piłką siatkową

– Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez gry i zabawy ruchowe

– Opanowanie prawidłowej postawy

– nauka sposobów poruszania się po boisku

– Nauka oraz doskonalenie odpicia piłki sposobem górnym oraz

– Nauka  ataku

– Opanowanie techniki gry w przyjęciu zagrywki

– Nauka oraz doskonalenie  poszczególnych technik zagrywki

– Umiejętność interpretacji przepisów gry

-„rzucanka” oraz mini gry 1:1, 2:2, 3:3

 

Przewidywane efekty:

-opanowanie podstawowych umiejętności technicznych oraz taktycznych

– opanowanie podstawowych przepisów gry oraz sędziowania

-Stosować zasady fair – play.

-Wykazywać aktywną postawę w kształtowaniu własnej sprawności fizycznej i ruchowej.

-Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo.

-Poprawnie wykonywać elementy techniczne indywidualnie i zespołowo.

-Cechować się systematyczną aktywnością ruchową

-umieć podporządkować się regułom pracy zespołowej.

 

« powrót