Świetlice wiejskie w Gminie Celestynów: Dyzin, Glina, Jatne, Pogorzel, Ponurzyca

opublikowano: 27.07.2020

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie jest Administratorem następujących świetlic wiejskich:

  1. Świetlica w Dyzinie, adres: Dyzin 40, 05-430 Celestynów,
  2. Klub Mieszkańca w Glinie, adres: Glina, ul. Wilcza 10, 05-430 Celestynów,
  3. Świetlica w Jatnem, adres: Jatne 45A, 05-430 Celestynów, wraz z przylegającym terenem i placem zabaw,
  4. Świetlica w Pogorzeli, adres: Pogorzel, ul. Leśna 2, 05-430 Celestynów, wraz z przylegającym terenem i placem zabaw,
  5. Świetlica w Ponurzycy, adres: Ponurzyca 49A, 05-430 Celestynów, wraz z przylegającym terenem i placem zabaw.

Świetlice wiejskie mogą być użyczane lub wynajmowane (w celach komercyjnych i prywatnych).

REGULAMIN ŚWIETLICY WIEJSKIEJ PDF

Zał. 1 Oświadczenie rodzica PDF

Zał. 2 Umowa użyczenia PDF

Zał. 3 Wniosek o wynajem PDF

Zał. 4 Umowa najmu PDF

Zał. Protokół zdawczo-odbiorczy PDF

CENNIK PDF

« powrót