Projekt „Dodać życia do lat!”

opublikowano: 27.02.2015

BANERm

Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie ul. Regucka 1 z dniem 15 marca 2010 roku rozpoczął realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Dodać życia do lat! Aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorek i seniorów w Gminie Celestynów”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest kompleksowa aktywizacji i reintegracja społeczna 150 kobiet i 100 mężczyzn powyżej 50. roku życia zamieszkujących wiejską Gminę Celestynów oraz zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu. Projekt przewiduje wyjście naprzeciw potrzebom psychospołecznym osób starszych, samotnych, zamieszkujących okoliczne wsie, w których nie funkcjonują instytucje integracji społeczno-kulturalnej i nie wykazujących podstawowej inicjatywy i motywacji wewnętrznej do aktywnego przeżywania wieku emerytalnego.

W ramach projektu zostaną zorganizowane liczne formy aktywności kulturalnej:

– 4 wyjazdy do kin i teatrów w Warszawie

– 4 lokalne wycieczki krajoznawcze po okolicy z udziałem kwalifikowanego przewodnika turystycznego

– 2 spotkania integracyjne z twórcami kultury: pisarzami, aktorami, artystami itp.

– 5 występów amatorskich zespołów muzycznych, artystycznych lub kabaretowych

– kurs technik malarskich przeprowadzony przez zawodowego artystę

– cykl spotkań z ekspertami ds. żywienia, rehabilitacji, gimnastyki, sportu

– kurs nordic-walking – podniesienie sprawności fizycznej.

Za udział w projekcie seniorzy z terenu gminy Celestynów nie ponoszą żadnych kosztów. Warunkiem udziału w projekcie jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego dostępnego w biurze Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie. Na podstawie zgłoszeń komisja powołana przez Organizatora dokona wyboru uczestników projektu (zgodnie z obowiązującymi w projekcie kryteriami).

Aktualności projektu:

« powrót