Sztuki piękne

Data wydarzenia: 18.09.2023

Zajęcia dla Termin Miejsce Instruktor Cena
Dzieci Poniedziałki Hala Sportowa w Celestynowie - I piętro Monika Grajda-Widulińska 40 zł/msc
Termin pierwszych zajęć: 18.09.2023

I grupa godz. 13.00-14.30 klasy I-III

II grupa godz. 14.35-16.05 od IV klasy

 

Nauka przez zabawę to motto na zajęciach grup dziecięcych. Podczas pracy nad bardzo ciekawymi zadaniami, przemycana jest wiedza na temat kompozycji, nauka proporcji i konstruowania postaci, uwrażliwienia na kolor, opowiadanie o światłocieniu, zachęcanie do głębszej obserwacji. Wsłuchanie się w potrzeby każdego wychowanka. Efektem pracy są wystawy prac wychowanków, ich sukcesy w zewnętrznych konkursach plastycznych.

Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków. Wspieranie w pracy twórczej, prowokowanie do eksperymentów plastycznych, utwierdzanie wiary we własne siły i zdolności.

Czas spędzony na twórczym poszukiwaniu formy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi, uczy cierpliwości, koncentracji i kreatywności. Dla jednych będzie formą relaksu, inni pilnie będą zgłębiali tajniki warsztatu artysty.

 

 

« powrót