Zdrowy kręgosłup

Data wydarzenia: 03.09.2020

Zajęcia dla Termin Miejsce Instruktor Cena
Dorośli Czwartki Hala Sportowa w Celestynowie - szkolna sala gimnastyczna Aleksandra Domańska-Kwaśniak 40 zł/msc
Termin pierwszych zajęć: 03.09.2020

I grupa godz. 17.45-18.45

II grupa godz. 19.00-20.00

 

Program zajęć zdrowy kręgosłup na rok szkolny 2020/2021

Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Cele zajęć
 • Cele szczegółowe
 1. Umiejętności
 2. Szczegółowy program zajęć
 1. WSTĘP

Zajęcia Zdrowy Kręgosłup mają na celu popularyzację tej formy aktywności ruchowej wśród mieszkańców Celestynowa i okolic. Zdrowy Kręgosłup to zajęcia nastawione na profilaktykę przeciążeń kręgosłupa oraz kształtowanie wyprostowanej sylwetki, dzięki którym wzmocnione zostaną mięśnie i świadomość ciała. Nauka rozluźnienia i kontroli napięcia, poprawa postawy, uelastycznienie ciała, obniżenie poziomu stresu oraz ogólna poprawa zdrowia osób ćwiczących. Trening przeznaczony dla każdego, a w szczególności dla osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa.

 1. CELE ZAJĘĆ:
 2. Rozwijanie podstawowych cech motorycznych.
 3. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała.
 4. Promowanie zdrowego stylu życia.
 5. Propagowanie zajęć Zdrowy Kręgosłup, jako aktywnej formy wypoczynku.
 • CELE SZCZEGÓŁOWE:
 1. Popularyzacja aktywności ruchowej.
 2. Rozwijanie sprawności fizycznej.
 3. Kształtowanie koordynacji ruchowej.
 4. Kształtowanie odpowiedzialności za własne ciało i sprawność.
 5. Ukazywanie znaczenia ruchu dla utrzymania zdrowia.
 6. Wyrobienie nawyku aktywnego spędzenia wolnego czasu.
 7. Praca nad rozwijaniem cech motorycznych (siły, szybkości, wytrzymałości, gibkości, koordynacji).
 8. Usprawnianie aparatu ruchu (wzrost siły i wytrzymałości mięśni, wzrost elastyczności mięśni, przyrost masy mięśniowej, wzmocnienie i uelastycznienie aparatu stawowego, wypracowanie i zachowanie fizjologicznego zakresu ruchów w stawach, profilaktyka wad postawy, profilaktyka obciążeń i urazów).
 9. Stworzenie możliwości spędzania wolnego czasu w sposób aktywny mieszkańcom Celestynowa i okolic.
 10. Potrzeba czynnego uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej w życiu codziennym.
 11. Kompensacja ujemnych skutków obciążenia pracą i nieodpowiedniego trybu życia.
 12. Propagowanie aktywnego, zdrowego stylu życia.
 1. UMIEJĘTNOŚCI:
 2. Koncentracja

Koncentracja na ćwiczeniu pozwala na odizolowanie się od problemów dnia codziennego, na zjednoczeniu ciała i umysłu w celu stworzenia pewnej rutyny w ćwiczeniach, która pozwoli na płynniejsze przejście z jednego ćwiczenia do następnego.

 1. Oddychanie

Oddech w ćwiczeniach ogrywa bardzo ważną rolę. Prawidłowy oddech poprawia krążenie,  ułatwia koncentrację i pomaga zmobilizować do ruchu odpowiednie mięśnie, uspokaja ciało i umyśl oraz ułatwia kontrolę ruchów w życiu codziennym

 1. Core

Core to obszar położony pomiędzy przeponą a kością łonową oraz pomiędzy mięśniem poprzecznym brzucha a wielodzielnym. Jest to gorset tułowia, który gwarantuje prawidłową postawę podczas chodzenia i siedzenia. Opanowanie umiejętności „czucia” gorsetu mięśniowego gwarantuje płynny ruch i utrzymanie kręgosłupa w prawidłowym fizjologicznym ułożeniu.

 1. Kontrola

Kontrola ruchu służy odtworzeniu prawidłowej koordynacji nerwowomięśniowej opartej na głębokim udziale świadomości w wykonywaniu czynności ruchowych.

 1. Precyzja

Każde ćwiczenie musi być wykonane dokładnie i ze skupieniem uwagi na pracę poszczególnych mięśni oraz na prawidłowym oddechu.

 1. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ

Szczegółowy program zajęć Zdrowy kręgosłup:

 1. Zapoznanie z podstawowymi zasadami zajęć
 2. Ćwiczenia oddechowe
 3. Nauka angażowania mięśni głębokiego gorsetu mięśniowego
 4. Podstawowe pozycje wyjściowe
 5. Podstawowe ćwiczenia (Setka, Roll-up, Skręty tułowia, podpory, pompki, deski, planki, wznosy nóg w różnych pozycjach i inne)
 6. Stretching – podstawowe pozycje, ogólne zasady zajęć rozciągających.
 7. Ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne
 8. Powtórzenie i doskonalenie wszystkich ćwiczeń.

 

« powrót