Drużyna Koszykarska Mężczyzn

Data wydarzenia: 09.06.2021

Zajęcia dla Termin Miejsce Instruktor Cena
Drużyny GOKiS Poniedziałki
Środy
Hala Sportowa w Celestynowie Tadeusz Borkowski 20 zł/msc
Termin pierwszych zajęć: 09.06.2021

2 x w tyg.

PONIEDZIAŁKI, ŚRODY godz. 19.00-20.30

Zarządzenie w sprawie udziału w treningach  Drużyny GOKiS Celestynów

zdj drużyna męska kosz

Program zajęć

CELE OGÓLNE:

–       propagowanie koszykówki wśród młodzieży

–       dbanie o prawidłowy rozwój młodzieży i utrzymanie jej dobrej sprawności fizycznej

–       wdrażanie młodzieży do aktywnego i zdrowego stylu życia

–       zachęcanie młodzieży do spędzania czasu wolnego na zajęciach sportowych

–       propagowanie idei fair-play w życiu sportowym i pozasportowym

–       integracja środowiskowa

–       nauka podejmowania decyzji

W wyniku realizacji treści poznawczych i kształcących uczestnik powinien:

1)    zdobyć wiadomości dotyczące:

 • organizowania zawodów, terminologii sędziowskiej, protokołowania zawodów
 • podstawowych zasad atakowania i obrony
 • gry 1 x 1
 • zasad wykonywania zasłon, gier dwójkowych
 • zasad rozgrywania przewag 2:1, 3:2
 • zasad zbiórki piłki z tablicy i podania do szybkiego ataku
 • kozłowania w postawie wysokiej i niskiej oraz w styczności z obrońcą
 • rzutu w wyskoku i z biegu

2) opanować i doskonalić umiejętności i postawy w zakresie:

 • efektywnego współdziałania w zespole
 • planowania i organizowania czasu wolnego dla podnoszenia sprawności fizycznej
 • analizowania własnych błędów i błędów partnera
 • zdrowej rywalizacji
 • samokontroli
 • techniki gry
 • taktyki gry

PLANOWANE FORMY REALIZACJI: indywidualna i zespołowa

PLANOWANE METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ:

 • pokaz i objaśnianie ruchu i sytuacji (metoda kompleksowa)
 • nauczanie gry we fragmentach
 • gra właściwa
 • pogadanka
 • objaśnianie

Zadania szczegółowe:

Rodzaj zadania Planowane treści Umiejętności – ćwiczenia
Nauka i doskonalenie techniki gry -       nauka i doskonalenie indywidualnego poruszania się zawodnika w ataku i obronie-       nauka i doskonalenie podań i chwytów w miejscu i biegu-       nauka i doskonalenie kozłowania piłki ze zmianą tempa i kierunku biegu, ze zmianą ręki kozłującej oraz w styczności z przeciwnikiem-       nauka i doskonalenie zatrzymań, piwotów z piłką i bez piłki-       nauka i doskonalenie rzutu z biegu po podaniu i kozłowaniu-       nauka i doskonalenie rzutów w wyskoku po kozłowaniu-       nauka i doskonalenie rzutu z półdystansu oraz za trzy punkty-       nauka i doskonalenie zasłon oraz zwodów z piłką i bez piłki-       nauka i doskonalenie zbiórki piłki z tablicy i podań do szybkiego ataku -       podania w dwójkach, trójkach, w miejscu i biegu-       walka kogutów-       zabawa „trafianie w kolano”-       praca nóg w obronie po liniach boiska do siatkówki-       skiping-       sprinty, starty, zatrzymania-       krzyżówka zakończona rzutem na kosz-       rzuty w dwójkach z półdystansu-       kozłowania slalomem, ze zmiana ręki kozłującej przez obrót-       kozłowanie w styczności z obrońcą – gra 1 x 1-       zbiórka piłki z tablicy bronionej i podanie do szybkiego ataku w dwójkach-       zbiórka piłki z tablicy atakowanej i dobitka-       zasłony wykonywane do zawodnika z piłka i bez piłki
 Nauka i doskonalenie umiejętności taktycznych -       gry dwójkowe i trójkowe we fragmentach gry-       gra 1 x 1-       obrona indywidualna każdy swego-       obrona strefowa 2:3-       pierwsze podanie do rozgrywającego po zbiórce piłki w obronie-       rozgrywanie przewag 2:1, 3:2-       atak pozycyjny na obronę każdy swego i strefową-       gra właściwa -       gry dwójkowe i trójkowe na całym boisku oraz na jeden kosz-       gra 1 x 1 na całym boisku i w ograniczonym polu-       obrona strefą w formie ścisłej  we fragmentach gry i w grze właściwej-       podanie do rozgrywającego we fragmentach gry oraz w formie ścisłej-       rozgrywanie przewag we fragmentach gry-       atak pozycyjny w formie ścisłej i grze właściwej

 

 

 

 

« powrót