Koszykówka

Data wydarzenia: 07.10.2020

Zajęcia dla Termin Miejsce Instruktor Cena
Dzieci Środy Hala Sportowa w Celestynowie Marcin Gut bezpłatne
Termin pierwszych zajęć: 07.10.2020

godz. 16.45-17.45 klasy IV-VIII

Program zajęć

CELE OGÓLNE:

–       propagowanie koszykówki wśród młodzieży

–       dbanie o prawidłowy rozwój młodzieży i utrzymanie jej dobrej sprawności fizycznej

–       wdrażanie młodzieży do aktywnego i zdrowego stylu życia

–       zachęcanie młodzieży do spędzania czasu wolnego na zajęciach sportowych

–       propagowanie idei fair-play w życiu sportowym i pozasportowym

–       integracja środowiskowa

–       nauka podejmowania decyzji

W wyniku realizacji treści poznawczych i kształcących uczestnik powinien:

1)    zdobyć wiadomości dotyczące:

 • organizowania zawodów, terminologii sędziowskiej, protokołowania zawodów
 • podstawowych zasad atakowania i obrony
 • gry 1 x 1
 • zasad wykonywania zasłon, gier dwójkowych
 • zasad rozgrywania przewag 2:1, 3:2
 • zasad zbiórki piłki z tablicy i podania do szybkiego ataku
 • kozłowania w postawie wysokiej i niskiej oraz w styczności z obrońcą
 • rzutu w wyskoku i z biegu

2) opanować i doskonalić umiejętności i postawy w zakresie:

 • efektywnego współdziałania w zespole
 • planowania i organizowania czasu wolnego dla podnoszenia sprawności fizycznej
 • analizowania własnych błędów i błędów partnera
 • zdrowej rywalizacji
 • samokontroli
 • techniki gry
 • taktyki gry

PLANOWANE FORMY REALIZACJI: indywidualna i zespołowa

PLANOWANE METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ:

 • pokaz i objaśnianie ruchu i sytuacji (metoda kompleksowa)
 • nauczanie gry we fragmentach
 • gra właściwa
 • pogadanka
 • objaśnianie

Zadania szczegółowe:

Rodzaj zadania Planowane treści Umiejętności – ćwiczenia
 

Nauka i doskonalenie techniki gry

 

–       nauka i doskonalenie indywidualnego poruszania się zawodnika w ataku i obronie

–       nauka i doskonalenie podań i chwytów w miejscu i biegu

–       nauka i doskonalenie kozłowania piłki ze zmianą tempa i kierunku biegu, ze zmianą ręki kozłującej oraz w styczności z przeciwnikiem

–       nauka i doskonalenie zatrzymań, piwotów z piłką i bez piłki

–       nauka i doskonalenie rzutu z biegu po podaniu i kozłowaniu

–       nauka i doskonalenie rzutów w wyskoku po kozłowaniu

–       nauka i doskonalenie rzutu z półdystansu oraz za trzy punkty

–       nauka i doskonalenie zasłon oraz zwodów z piłką i bez piłki

–       nauka i doskonalenie zbiórki piłki z tablicy i podań do szybkiego ataku

 

 

–       podania w dwójkach, trójkach, w miejscu i biegu

–       walka kogutów

–       zabawa „trafianie w kolano”

–       praca nóg w obronie po liniach boiska do siatkówki

–       skiping

–       sprinty, starty, zatrzymania

–       krzyżówka zakończona rzutem na kosz

–       rzuty w dwójkach z półdystansu

–       kozłowania slalomem, ze zmiana ręki kozłującej przez obrót

–       kozłowanie w styczności z obrońcą – gra 1 x 1

–       zbiórka piłki z tablicy bronionej i podanie do szybkiego ataku w dwójkach

–       zbiórka piłki z tablicy atakowanej i dobitka

–       zasłony wykonywane do zawodnika z piłka i bez piłki

 

Nauka i doskonalenie umiejętności taktycznych

 

–       gry dwójkowe i trójkowe we fragmentach gry

–       gra 1 x 1

–       obrona indywidualna każdy swego

–       obrona strefowa 2:3

–       pierwsze podanie do rozgrywającego po zbiórce piłki w obronie

–       rozgrywanie przewag 2:1, 3:2

–       atak pozycyjny na obronę każdy swego i strefową

–       gra właściwa

 

–       gry dwójkowe i trójkowe na całym boisku oraz na jeden kosz

–       gra 1 x 1 na całym boisku i w ograniczonym polu

–       obrona strefą w formie ścisłej  we fragmentach gry i w grze właściwej

–       podanie do rozgrywającego we fragmentach gry oraz w formie ścisłej

–       rozgrywanie przewag we fragmentach gry

–       atak pozycyjny w formie ścisłej i grze właściwej

 

 

 

« powrót