Wyniki konkursu fotograficznego „Pocztówka z Gminy Celestynów”

Data wydarzenia: 20.07.2020

Wyniki konkursu fotograficznego „Pocztówka z Gminy Celestynów”

 

Wyniki  konkursu fotograficznego „Pocztówka z Gminy Celestynów”

zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie

 

Na konkurs fotograficzny wpłynęło 17 prac. Udział w konkursie wzięły dzieci z następujących placówek oświatowych:

– Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie,

– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi,

oraz osoby dorosłe.

 

Komisja w składzie:

Przewodniczący:

  1. ANDRZEJ KAMIŃSKI – REDAKTOR NACZELNY MIESIĘCZNIKA SAMORZĄDOWEGO „CELESTYNKA”

Członkowie:

  1. EWA WILCZEK – KIEROWNIK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CELESTYNOWIE
  2. JOANNA MOKRZYCKA – PRACOWNIK GOKiS

oceniła prace konkursowe wg następujących kryteriów: zgodność tematu fotografii z tematyką konkursu, pomysłowość, wrażenie artystyczne.

Komisja przyznała:

w kategorii I: klasy IV-VIII  szkoły podstawowej:

I MIEJSCE : Zuzanna Szopa, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie

WYRÓŻNIENIE :

1/  Jordan Jakubiszyn, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie

2/ Zbigniew Laskus, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi

3/ Zuzanna Dylak, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie

4/ Michał Woźniak, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi

w kategorii II: szkoła średnia i dorośli:

I MIEJSCE : Aneta Grochowska

II MIEJSCE : Ewelina Szopa

III MIEJSCE : Ireneusz Grochowski

WYRÓŻNIENIE :

1/ Jan Klejn

2/ Jarosław Bąk

3/ Jacek Kędziorek

4/ Renata Bąk

5/ Martyna Kędziorek

6/ Michał Bąk

7/ Agnieszka Matosek

8/ Janina Klejn

9/ Edyta Dylak

O terminie wręczenia dyplomów oraz nagród wszyscy uczestnicy konkursu zostaną poinformowani telefonicznie.

Gratulujemy!

« powrót