Pozyskane środki na stacje serwisowania rowerów w gminie Celestynów

Data wydarzenia: 19.07.2022

Pozyskane środki na stacje serwisowania rowerów w gminie Celestynów

GOKiS w Celestynowie-2

 

W GMINIE CELESTYNÓW POWSTANĄ TRZY SAMOOBSŁUGOWE STACJE SERWISOWANIA ROWERÓW

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie został laureatem IV edycji programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi w trzech miejscowościach na terenie Gminy Celestynów staną bezpłatne samoobsługowe stacje do serwisowania rowerów: Celestynów, Jatne i Ponurzyca.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie https://raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl

« powrót