Archiwum: Kwiecień 2015

Projekt „Jeszcze raz dodać życia do lat – III edycja”

17.04.2015

Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie zaprasza od dnia 1.05.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. KOBIETY ORAZ MĘŻCZYZN W WIEKU 50 + nieaktywnych zawodowo do udziału w projekcie „JESZCZE RAZ DODAĆ ŻYCIA DO LAT- III edycja ! CEL GŁÓWNY PROJEKTU: podniesienie poziomu partycypacji społeczno-zawodowej wśród 100 kobiet i 25 mężczyzn powyżej 50 roku życia, nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących Gminę Celestynów w ramach realizowanych form aktywizacji i reintegracji społeczne. W RAMACH PROJEKTU ZOSTANĄ ZORGANIZOWANE: - 4 wyjazdy do kin i teatrów - 2 lokalne wycieczki krajoznawcze po - 2 spotkania integracyjne - 12 godzin zajęć gimnastyki z elementami relaksacyjnymi. Warunek udziału w projekcie: wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego dostępnego w biurze Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie. Na podstawie zgłoszeń komisja powołana przez Organizatora dokona wyboru uczestników projektu (zgodnie z obowiązującymi w projekcie kryteriami). UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY! Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

szczegóły »

Projekt „Letnia Akademia Dziecka w Celestynowie”

17.04.2015

Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie w okresie od 1.06.2011 r. do 30.09.2011 r. realizuje projekt pt.: „Letnia Akademia Dziecka w Celestynowie! Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci z wiejskiej Gminy Celestynów”. Cel projektu: podniesienie aktywności chłopców i dziewczynek w wieku 6-10 lat przez uczestnictwo w działaniach kulturalno-edukacyjnych w okresie letniej przerwy wakacyjnej. Do udziału w projekcie Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie szczególnie zachęca chłopców. W ramach realizacji projektu przewidziano: - naukę języka angielskiego, - zajęcia sportowe, - wyjazdy do centrum rozrywki/edukacyjnych, - wyjazdy na basen, - wyjazdy do kina, teatru, muzeum, - weekendowe wycieczki. Udział w zajęciach jest bezpłatny! WARUNKIEM UCZESTNICTWA JEST WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO KTÓRY ZOSTANIE ZATWIERDZONY W TOKU REKRUTACJI. Wypełnione formularze należy dostarczyć do siedziby GOK do dnia 22.06.2011 r. Formularze zgłoszeniowe oraz dodatkowe informacje dostępne są: w siedzibie GOK, na stronie internetowej GOK www.gok.itsmedia.pl, pod nr 22 789 71 02 od pn. do pt. w godz. 10.00-18.00. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

szczegóły »

Projekt „Jeszcze raz dodać życia do lat”

16.04.2015

GMINNY OŚRODEK KULTURY W CELESTYNOWIE informuje, że w okresie 1 marca 2011 r. - 31 grudnia 2011 r. realizuje Projekt „JESZCZE RAZ DODAĆ ŻYCIA DO LAT ! AKTYWNE PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU SENIOREK I SENIORÓW W GMINIE CELESTYNÓW” CEL GŁÓWNY PROJEKTU kompleksowa aktywizacja i reintegracja społeczna 130 kobiet i 30 mężczyzn powyżej 50. roku życia zamieszkujących wiejską Gminę Celestynów oraz zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu. W RAMACH PROJEKTU ZOSTANĄ ZORGANIZOWANE LICZNE FORMY AKTYWNOŚCI KULTURALNEJ: - 4 wyjazdy do kin i teatrów w Warszawie lub/i Otwocku, - 2 lokalne wycieczki krajoznawcze po okolicy z udziałem kwalifikowanego przewodnika turystycznego - 2 spotkania integracyjne z twórcami kultury: pisarzami, aktorami, artystami - 5 występów amatorskich zespołów muzycznych, artystycznych lub kabaretowych- powołanie sekcji wędkarskiej Klubu Dżentelmena, - kurs technik malarskich przeprowadzony przez zawodowego artystę, - cykl spotkań z ekspertami ds. żywienia, rehabilitacji, gimnastyki, sportu- kurs nordic-walking - podniesienie sprawności fizycznej. Warunek udziału w projekcie: wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego dostępnego w biurze Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie i dostarczenie do 31.03.2011 r. do GOK. Na podstawie zgłoszeń Komisja powołana przez Organizatora dokona wyboru uczestników projektu (zgodnie z obowiązującymi w projekcie kryteriami oraz Regulaminem udziału w Projekcie). UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY! Bliższych informacji udziela: Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie 05-430 Celestynów ul. Regucka 1 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00 tel. 22 789 71 02 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

szczegóły »

Harmonogram bezpłatnych wykładów

16.04.2015

w ramach Celestynowskiego Koła Studenckiego dla Seniorów informacja pdf miejsce: sala w budynku GOK

szczegóły »